S Z K O Ł A  P O D S T A W O W A  

W  B R U S Z E W I E 

 


 

 

AKTUALNOŚCI

GŁÓWNA

O NAS

HISTORIA SZKOŁY

NASZE OSIĄGNIĘCIA

WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

NASI ABSOLWENCI

SAMORZĄD SZKOLNY

KADRA PEDAGOGICZNA

RADA RODZICÓW

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

DOKUMENTY

GALERIA

KONTAKT


 

Witamy na naszej stronie internetowej !

 

 

 

dzisiaj jest:

 

Ø      Szkoła pracuje od poniedziałku do piątku.

Ø      Zajęcia edukacyjne trwają od 800 do 1400 (dotyczy uczniów oraz pracowników pedagogicznych)

Ø      Pracownicy niepedagogiczni pracują w godz. 700 – 15.0000 (wg harmonogramu czasu pracy)

Ø      W sprawach skarg i wniosków Dyrektor szkoły przyjmuje w środy w godz. 1030 - 1300